|  Kinh tế-Tài chính  |  Góc kỹ thuật  |  Danh bạ DN  |  
  • Thông báo đặc biệt của website ThitruongOTC:
  • Để tuân thủ Thông tư 47/2014/TT-BCT; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
  • ThitruongOTC đóng cửa mọi dịch vụ đăng ký thành viên
  • ThitruongOTC đóng cửa các gian hàng, bình luận của thành viên
  • Mọi thông tin trên website dưới dạng "chỉ đọc" với thành viên
  • Xin thành thật cáo lỗi và cám ơn đã ủng hộ ThitruongOTC.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
11,000,000
6,500
27/3


200,000
3,000,000
26/3

300,000
200,000
26/3
200,000
15,000
23/3


22,000
30,000
23/3

10,000
15,000
23/350,000
31,000
19/3
4,000,000
12,000
17/3200,000
20,000
14/3


 
    
1- 2- 3- 4- 5- 6-
    
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
75,000
15:37
50,000
12,500
9:47
500,000
76,000
27/3
500,000
76,000
26/3
300,000
76,000
25/3
200,000
12,500
19/3
100,000
12,000
19/3
100,000
12,500
19/3
200,000
12,500
19/3
100,000
12,500
19/3
100,000
12,000
19/3
 
    
1- 2- 3- 4- 5- 6-
    
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website