|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

200,000
10,500
25/7


10,000
21,500
21/7

100,000
19,000
20/7
2,000
80,000
13/7

20,000
22,000
13/720,000
11,000
11/7


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
300,000
10,000
25/7
100,000
29,700
25/7
100,000
30,000
24/7
20,000
24,000
24/7
20,000
23,000
22/7
20,000
20,000
21/7
50,000
80,000
21/7
100,000
13,000
20/7
100,000
22,000
20/7
20,000
20,000
20/7
30,000
24,000
20/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

nấu ăn, cách nấu, món ăn

kinh nghiệm du lịch

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website