|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
10,000
15,000
10:16


30,000
20,000
10:11


25,000
50,000
0:16


20,000
20,000
27/2


30,000
50,000
27/2

100,000
20,200
24/2

500,000
25,000
23/250,000
16,000
23/2


50,000
11,000
23/2
30,000
50,000
23/2100,000
20,400
23/2


20,000
50,000
22/2
25,000
50,500
22/2
20,000
51,000
22/2


125,000
50,500
22/2


50,000
51,000
22/2

50,000
50,800
22/2


15,000
20,000
21/2

50,000
50,500
21/2


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
50,000
27/2
100,000
20,500
24/2
25,000
50,000
21/2
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website