|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
10,000
19,500
7:1220,000
11,500
19/5
20,000
13,500
18/5

100,000
11,800
16/5


100,000
11,200
13/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
20,000
19,000
21/5
100,000
75,000
21/5
20,000
12,500
21/5
50,000
12,500
19/5
200,000
13,500
18/5
100,000
77,000
18/5
50,000
14,000
17/5
100,000
78,000
17/5
100,000
12,100
17/5
100,000
12,000
17/5
50,000
12,000
16/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2015 của ThitruongOTC. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website