|  Kinh tế-Tài chính  |  Góc kỹ thuật  |  Danh bạ DN  |  
  • Thông báo đặc biệt của website ThitruongOTC:
  • Để tuân thủ Thông tư 47/2014/TT-BCT; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
  • ThitruongOTC đóng cửa mọi dịch vụ đăng ký thành viên
  • ThitruongOTC đóng cửa các gian hàng, bình luận của thành viên
  • Mọi thông tin trên website dưới dạng "chỉ đọc" với thành viên
  • Xin thành thật cáo lỗi và cám ơn đã ủng hộ ThitruongOTC.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

13,000
73,500
15/4


100,000
13,500
8/4

200,000
17,000
2/4


 
    
1- 2- 3- 4- 5- 6-
    
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
170,000
76,500
16/4
200,000
76,000
16/4
100,000
76,000
15/4
100,000
13,500
15/4
100,000
24,000
15/4
500,000
76,000
15/4
100,000
320,000
14/4
100,000
76,000
14/4
100,000
13,800
14/4
100,000
25,000
13/4
100,000
76,000
13/4
200,000
76,000
13/4
 
    
1- 2- 3- 4- 5- 6-
    
 
 
Bản quyền © 2005-2015 của ThitruongOTC. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website