|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian4,033,000
3,500,000
29/7

20,000,000
30,000
29/7

6,000,000
27,500
29/7


1,464,000
10,000
29/71,464,000
10,000
27/7
407,000
17,000
23/7

40,000
10,000
23/7


100,000
28,000
23/7

100,000
38,000
22/7


5,000
13,500
21/7


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
18,000
10:0
150,000
77,000
2/8
50,000
17,000
28/7
100,000
15,500
28/7
100,000
14,500
28/7
100,000
14,500
28/7
100,000
16,500
28/7
100,000
28,500
27/7
30,000
78,000
27/7
200,000
78,000
25/7
100,000
10,000
25/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website