|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian100,000
46,000
20/5

50,000
21,000
17/5500,000
12,000
17/5
50,000
79,500
16/5

5,000
80,000
11/5

50,000
11,000
10/5

 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
13,500
26/5
10,000
40,000
25/5
100,000
30,000
24/5
100,000
15,000
22/5
100,000
48,000
22/5
100,000
14,000
22/5
100,000
13,800
20/5
100,000
13,500
20/5
120,000
46,500
20/5
100,000
12,000
19/5
10,000,000
7,800
19/5
100,000
82,000
19/5
30,000
22,000
19/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

nấu ăn, cách nấu, món ăn

kinh nghiệm du lịch

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website