|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
25,000
13,000
14:5250,000
10,000
24/10


12,000
36,500
21/10


42,300,000
4,500,000
21/10

20,000
37,000
20/10

100,000
4,500
20/10

1,000,000
21,500
20/10


7,000,000
96,000
18/10500,000
6,000
16/1050,000
10,500
12/10


100,000
26,000
12/10

50,000
12,800
12/10

 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
125,000
11:9
100,000
12,900
11:8
50,000
36,000
11:3
100,000
12,200
10:56
10,000
124,000
26/10
10,000
124,000
26/10
30,000
125,000
26/10
50,000
12,500
25/10
100,000
125,000
25/10
20,000
38,000
25/10
10,000
120,000
25/10
300,000
5,000
24/10
300,000
14,000
24/10
300,000
14,000
24/10
20,000
35,000
24/10
50,000
125,000
24/10
50,000,000
5,800
24/10
50,000,000
9,000,000
24/10
50,000
13,000
24/10
30,000
13,000
24/10
50,000,000
35,000
24/10
500,000
8,000
24/10
100,000
14,000
24/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website