Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
7,000
102,500
17/10


1,000,000
10,800
14/10


1,000,000
61,000
12/10


1,000,000
103,000
11/10


1,000,000
10,500
11/1050,000
100,000
9/1020,000
102,000
4/10
40,000
102,000
3/10

12,000
102,500
3/10


1,000,000
86,000
25/9
10,000
87,000
24/9
1,000,000
61,500
20/91,000,000
85,000
19/9
1,000,000
11,300
16/9


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
64,500
11/7
100,000
11,800
27/4
500,000
12,200
26/4
200,000
11,800
26/4
90,000
58,500
26/4
100,000
11,800
26/4
605,000
12,000
26/4
605,000
58,000
26/4
100,000
11,800
25/4
900,000
29,800
25/4
200,000
11,800
25/4
900,000
11,700
25/4
200,000
29,100
25/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website