|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian


10,000
17,800
3/27,000
81,000
3/2

20,000
7,000
28/1


10,000
81,000
28/1

120,000
10,000
25/1

5,100,000
15,000
20/1

40,000
19,000
13/1

50,000
19,500
13/1
30,000
18,200
13/1

20,000
18,500
13/1

50,000
20,000
13/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
30,000
0:34
100,000
13,000
14/2
100,000
14,000
14/2
20,000
17,500
3/2
200,000
85,500
28/1
20,000
15,000
28/1
20,000
17,000
28/1
50,000
85,000
28/1
50,000
82,000
28/1
10,000
30,000
28/1
200,000
20,000
28/1
200,000
12,000
28/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website