|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian


200,000
15,000
7/12

50,000
42,000
7/12

10,000
42,000
6/12


10,000
42,000
6/12


15,000
41,000
5/12
1,000
169,000
4/1215,000,000
110,000
2/12

20,000,000
22,000
1/12


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
30,000
40,000
7/12
100,000
15,000
7/12
100,000
15,000
6/12
20,000
40,000
6/12
20,000
40,000
6/12
10,000
40,000
5/12
10,000
40,000
5/12
200,000
40,000
5/12
580,000
15,000
5/12
380,000
36,000
5/12
540,000
45,000
4/12
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website