|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian


12,000
36,500
21/10


42,300,000
4,500,000
21/10

20,000
37,000
20/10

100,000
4,500
20/10

1,000,000
21,500
20/10


7,000,000
96,000
18/10500,000
6,000
16/1050,000
10,500
12/10


100,000
26,000
12/10

50,000
12,800
12/10
30,000
37,500
12/10

50,000
37,500
12/10

50,000
37,500
12/10

30,000
12,800
12/10

10,000
37,800
11/10

20,000
38,000
11/10

100,000
13,000
11/10
20,000
38,000
11/10

120,000
3,100
11/10


15,000
36,000
11/10

5,000
40,000
11/10

100,000
38,200
11/10

15,000
36,000
11/10


50,000
38,200
11/10


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
10,000
36,500
21/10
25,000
35,000
20/10
100,000
12,900
20/10
20,000
35,000
20/10
30,000
12,800
20/10
25,000
118,000
20/10
100,000
125,000
20/10
45,000
12,800
19/10
10,000
10,000
19/10
20,000
35,000
19/10
20,000
118,000
18/10
100,000
12,000
18/10
30,000
115,000
18/10
100,000
13,500
16/10
20,000
35,500
15/10
5,000,000
16,000
15/10
50,000
13,200
14/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website