|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

20,000
12,500
1/12

10,000
17,000
30/1150,000
10,700
27/11


10,000
27,000
12/11


50,000
10,000
10/11
16,500,000
18,000
5/11

2,000
11,000
4/11


3,000
80,000
2/11


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
20,000
14,000
1/12
20,000
14,500
1/12
100,000
10,700
30/11
50,000
10,600
27/11
20,000
11,500
27/11
50,000
10,600
27/11
60,000
14,500
26/11
100,000
10,600
25/11
30,000
12,000
25/11
100,000
13,000
24/11
100,000
25,000
24/11
500,000
84,000
23/11
80,000
10,600
23/11
500,000
85,000
23/11
100,000
12,500
22/11
100,000
84,000
22/11
500,000
84,000
20/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website