|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
30,000
19,000
8/10


30,000
78,000
8/10
50,000
20,000
5/10
30,000,000
10,000
1/10
1,000,000
25,000
30/9
60,000
22,000
24/9

100,000
22,000
24/920,000
12,000
23/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
20,000
78,000
7/10
100,000
81,000
6/10
500,000
24,000
6/10
100,000
21,000
6/10
100,000
23,000
4/10
100,000
12,000
4/10
200,000
80,000
1/10
300,000
80,000
1/10
20,000
18,200
30/9
20,000
12,200
30/9
20,000
18,000
30/9
200,000
80,000
30/9
50,000
12,200
30/9
100,000
11,200
30/9
100,000
79,000
29/9
100,000
22,000
25/9
100,000
22,000
25/9
200,000
79,000
25/9
10,000
75,000
24/9
100,000
11,000
24/9
100,000
11,000
23/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website