Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

200,000,000
15,500
19/3

200,000,000
15,500
19/3

200,000,000
10,700
7/3

200,000,000
10,700
7/3

200,000,000
10,500
22/2

200,000,000
10,500
22/2


200,000,000
10,500
22/2


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
1,000,000
62,000
11/2
100,000
64,500
11/7
100,000
11,800
27/4
500,000
12,200
26/4
200,000
11,800
26/4
90,000
58,500
26/4
100,000
11,800
26/4
605,000
12,000
26/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website