Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian


50,000
15,000
2/12


100,000
20,000
16/11


5,000
110,000
16/11

1,000,000
52,500
14/11

20,000
110,500
14/11


5,000
110,000
14/11


10,000
111,000
13/11


5,000
111,000
13/11

10,000
112,000
12/11

1,000,000
11,000
11/11


1,000,000
10,600
11/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
64,500
11/7
100,000
11,800
27/4
500,000
12,200
26/4
200,000
11,800
26/4
90,000
58,500
26/4
100,000
11,800
26/4
605,000
12,000
26/4
605,000
58,000
26/4
100,000
11,800
25/4
900,000
29,800
25/4
200,000
11,800
25/4
900,000
11,700
25/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website