Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

10,000
66,000
17/8
100,000
35,000
14/8

100,000
200,000
12/8
500,000
65,000
10/8


500,000
199,000
6/81,000,000
64,000
1/8

1,000,000
10,700
28/7

1,000,000
69,000
28/7
500,000
198,500
27/7

 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
64,500
11/7
100,000
11,800
27/4
500,000
12,200
26/4
200,000
11,800
26/4
90,000
58,500
26/4
100,000
11,800
26/4
605,000
12,000
26/4
605,000
58,000
26/4
100,000
11,800
25/4
900,000
29,800
25/4
200,000
11,800
25/4
900,000
11,700
25/4
200,000
29,100
25/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website