|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian100,000
5,000
26/8

20,000
24,000
26/8200,000
36,000
25/820,000
24,000
24/8

100,000
5,000
24/8

20,000
81,000
23/8

30,000
17,500
23/8

600,000
35,500
18/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
11,000
11:10
85,000
35,700
10:42
100,000
11,000
29/8
25,000
29,000
29/8
200,000
35,500
26/8
50,000
8,000
25/8
200,000
35,500
25/8
200,000
35,500
25/8
25,000
29,000
25/8
20,000
11,000
24/8
300,000
34,800
24/8
50,000
31,000
24/8
100,000
14,500
24/8
300,000
5,000
24/8
500,000
35,000
24/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

nấu ăn, cách nấu, món ăn

kinh nghiệm du lịch

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website