|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
31,000
11:3
50,000,000
57,000
11/150,000
1,035,000
11/1 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
900,000
3,000
11:15
200,000
3,000
10:59
600,000
18,000
16/1
50,000
18,000
16/1
100,000
19,200
16/1
30,000
47,500
16/1
25,000
18,000
15/1
100,000
48,000
14/1
900,000
19,000
13/1
900,000
44,000
13/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website