|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
15,000,000
110,000
2/12

20,000,000
22,000
1/12100,000
102,000
30/11


100,000
39,500
30/11


30,000
14,500
30/11
16,000
35,000
29/11


20,000
34,000
29/11

500,000
110,000
29/11
5,000
168,000
29/11

10,000
14,500
29/11

10,000
35,000
29/11

50,000
39,000
29/11

12,000
168,000
29/11
10,000,000
30,000
28/118,000
168,000
27/11

15,000
40,500
27/11

1,000
120,000
26/11


 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
300,000
14,500
1/12
500
165,000
1/12
300,000
33,500
1/12
200,000
14,000
1/12
40,000
18,000
1/12
50,000
40,000
1/12
20,000
40,000
1/12
50,000
160,000
1/12
100,000
38,000
30/11
10,000
33,000
30/11
50,000
40,000
30/11
30,000
39,500
30/11
100,000
39,500
30/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

kinh nghiệm du lịch

nấu ăn, cách nấu, món ăn

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website