|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
35,000
12,000
1/5

55,000
12,000
1/5
20,000
23,000
29/4

20,000
18,000
29/410,000
79,000
29/4
20,000
18,000
28/4
50,000
82,500
25/4

10,000
79,000
24/4


10,000
18,500
24/430,000
17,500
22/4

50,000,000
4,700
22/420,000
12,000
21/4


10,000
13,100
19/4

 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
100,000
16,000
1/5
100,000
13,000
28/4
50,000,000
12,000
27/4
50,000
15,000
26/4
50,000
22,000
25/4
100,000
15,000
25/4
20,000
10,000
25/4
50,000
87,000
24/4
50,000
82,000
24/4
20,000
18,500
24/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

nấu ăn, cách nấu, món ăn

kinh nghiệm du lịch

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website