|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Bảng tham khảo chào bán chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian

50,000
26,000
10:3520,000
8,000
27/9
100,000
14,700
22/9

100,000
35,500
21/9

 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Bảng tham khảo chào mua chứng khoán OTC
Chứng khoán
KL
Giá
T/gian
50,000
116,000
16:8
50,000
14,500
15:55
50,000
116,000
13:12
100,000
37,000
12:15
20,000
115,000
11:31
100,000
115,000
10:56
50,000
37,000
10:47
100,000
36,500
10:33
20,000
113,000
28/9
100,000
11,500
28/9
50,000
32,100
28/9
50,000
110,000
28/9
50,000
25,000
27/9
25,000
32,000
27/9
100,000
36,500
27/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 

tin công nghệ

nuôi con, chăm sóc bé

nấu ăn, cách nấu, món ăn

kinh nghiệm du lịch

mẹo, cách làm

thuốc, cách chữa bệnh
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website