Cty 30/4 Cơ Khí Ô Tô
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty 30/4 Cơ Khí Ô Tô
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Thôn Kiên Thành, X. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm,
Điện thoại: 8276390, 8276681, 87
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Phạm Mạnh Đại
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. 304cokhioto
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  220

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty 30/4 Cơ Khí Ô Tô
Thôn Kiên Thành, X. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm,
8276390, 8276681, 87 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn