Cty AKD TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty AKD TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 15 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên,
Điện thoại:
Email: AKD@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám ĐỐC: Ông Đinh Amh Kim
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Akddautusanxuatthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  196

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty AKD TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại
15 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên,
- AKD@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn