Cty AMI Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty AMI Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 65 Hàm Nghi,
Điện thoại:
Email: danangbranch@ami-corp.com
Website: www.ami-corp.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Tấn Bằng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Amithuongmaidichvukythuatcn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  181

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty AMI Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật-Cn
65 Hàm Nghi,
- danangbranch@ami-corp.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn