Cty An Bình TNHH Gia Công Xuất Khẩu
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty An Bình TNHH Gia Công Xuất Khẩu
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Phố Khánh Hội, X. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên,
Điện thoại: 610457, 610459
Email: felix@fmail.vnn.vn
Website: www.big-monitor.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Nguyễn Vân Diễm Ái
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Anbinhgiacongxuatkhau
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  198

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty An Bình TNHH Gia Công Xuất Khẩu
Khu Phố Khánh Hội, X. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên,
610457, 610459 - felix@fmail.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn