Cty An Phi TNHH Xây Dựng Thương Mại Khách Sạn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty An Phi TNHH Xây Dựng Thương Mại Khách Sạn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Luông, P. 14, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại: 5100088, 8412209
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Phi
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Anphixaydungthuongmaikhachsan
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  202

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty An Phi TNHH Xây Dựng Thương Mại Khách Sạn
37 Nguyễn Văn Luông, P. 14, Q. Bình Thạnh,
5100088, 8412209 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn