Cty An Phước TNHH May Thêu-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty An Phước TNHH May Thêu-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 57 Chùa Bộc, Q. Đống Đa,
Điện thoại: 5635591, 9344002, 92
Email: apkd@hn.vnn.vn
Website: www.anphuoc.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Bà Lê Thị Hoa
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Anphuocmaytheucn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  237

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty An Phước TNHH May Thêu-Cn
57 Chùa Bộc, Q. Đống Đa,
5635591, 9344002, 92 - apkd@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn