Cty Asean Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế & Du Lịch
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Asean Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế & Du Lịch
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân, Q. Thanh Xuân,
Điện thoại:
Email: asean-jsc@fpt.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Duy Nhu
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Aseanthuongmaiquoctedulich
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  237

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Asean Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế & Du Lịch
12 Nguyễn Viết Xuân, Q. Thanh Xuân,
- asean-jsc@fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn