Cty Bảo Anh TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật & Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Bảo Anh TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật & Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 135/48 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên,
Điện thoại: 8734511, 8734512
Email: baoanhco@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Lê Thanh Hằng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Baoanhdichvukythuatthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  254

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Bảo Anh TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật & Thương Mại
135/48 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên,
8734511, 8734512 - baoanhco@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn