Cty Biển Đông Vận Tải
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Biển Đông Vận Tải
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 32 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4,
Điện thoại: 8255239, 8264338, 82
Email: biscoagent@hcm.fpt.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Xuân Cường
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Biendongvantai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  249

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Biển Đông Vận Tải
32 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4,
8255239, 8264338, 82 - biscoagent@hcm.fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn