Cty Bình Khánh TNHH-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Bình Khánh TNHH-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 65 Trưng Nhị, P. Lê Lợi,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Phan Mạnh Hiền
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Binhkhanhcn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  206

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Bình Khánh TNHH-Cn
65 Trưng Nhị, P. Lê Lợi,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn