Cty Birgma Asia-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Birgma Asia-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 403, Tầng 4, Ttâm Thương Mại Kim Đô
123 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q. 1,
Điện thoại:
Email: van.nguyen@birgma.com
Website: www.biltema.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Nguyễn Thành Văn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Birgmaasiavpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  320

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Birgma Asia-Vpđd
Phòng 403, Tầng 4, Ttâm Thương Mại Kim Đô
123 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q. 1,

- van.nguyen@birgma.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn