Cty Bohemia Hà Nội Liên Doanh Thủy Tinh Pha Lê
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Bohemia Hà Nội Liên Doanh Thủy Tinh Pha Lê
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 25 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân,
Điện thoại: 5588659, 5580024
Email: bch2@fpt.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Trần Thị Thuận
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Bohemiahanoiliendoanhthuytinhphale
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  240

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Bohemia Hà Nội Liên Doanh Thủy Tinh Pha Lê
25 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân,
5588659, 5580024 - bch2@fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn