Cty Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Ninh Bình
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Ninh Bình
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Bắc Giang, P. Đông Thành,
Điện thoại: 871081, 871652
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Đông
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Chebiennongsanthucphamxuatkhauninhbinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  206

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Ninh Bình
Bắc Giang, P. Đông Thành,
871081, 871652 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn