Cty Chinlan Shing TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Chinlan Shing TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hố Nai
Lô 5, H. Trảng Bom,
Điện thoại: 984576, 984575, 9845
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Phó Tổng Giám Đốc: Ông Hu Zhu Chun
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Chinlanshing
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  334

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Chinlan Shing TNHH
Khu Công Nghiệp Hố Nai
Lô 5, H. Trảng Bom,

984576, 984575, 9845 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn