Cty Cho Thuê Tài Chính 2-Cn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cho Thuê Tài Chính 2-Cn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 146 Đường Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều,
Điện thoại: 738803, 738461
Email: alc2cantho@hcm.vnn.vn
Website: www.vn-alc2.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc Cn: Ông Đoàn Minh Lễ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Chothuetaichinh2cn
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  293

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cho Thuê Tài Chính 2-Cn
146 Đường Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều,
738803, 738461 - alc2cantho@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn