|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
4,033,000
3,500,000
29/7
20,000,000
30,000
29/7
6,000,000
27,500
29/7
1,464,000
10,000
29/7
1,464,000
10,000
27/7
407,000
17,000
23/7
40,000
10,000
23/7
100,000
28,000
23/7
100,000
38,000
22/7
5,000
13,500
21/7
76,000
500,000
15/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
50,000
17,000
28/7
100,000
15,500
28/7
100,000
14,500
28/7
100,000
14,500
28/7
100,000
16,500
28/7
100,000
28,500
27/7
30,000
78,000
27/7
200,000
78,000
25/7
100,000
10,000
25/7
30,000,000
38,000
21/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website