|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
50,000
10,700
27/11
10,000
27,000
12/11
50,000
10,000
10/11
16,500,000
18,000
5/11
2,000
11,000
4/11
3,000
80,000
2/11
50,000
23,000
28/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
50,000
10,600
27/11
20,000
11,500
27/11
50,000
10,600
27/11
60,000
14,500
26/11
100,000
10,600
25/11
30,000
12,000
25/11
100,000
13,000
24/11
100,000
25,000
24/11
500,000
84,000
23/11
80,000
10,600
23/11
500,000
85,000
23/11
100,000
12,500
22/11
100,000
84,000
22/11
500,000
84,000
20/11
20,000
14,000
20/11
84,000
500,000
19/11
100,000
10,500
19/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website