|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
200,000
10,500
25/7
10,000
21,500
21/7
100,000
19,000
20/7
2,000
80,000
13/7
20,000
22,000
13/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
24,000
26/7
300,000
10,000
25/7
100,000
29,700
25/7
100,000
30,000
24/7
20,000
24,000
24/7
20,000
23,000
22/7
20,000
20,000
21/7
50,000
80,000
21/7
100,000
13,000
20/7
100,000
22,000
20/7
20,000
20,000
20/7
30,000
24,000
20/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website