|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
46,000
20/5
50,000
21,000
17/5
500,000
12,000
17/5
50,000
79,500
16/5
5,000
80,000
11/5
50,000
11,000
10/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
10,000
40,000
25/5
100,000
30,000
24/5
100,000
15,000
22/5
100,000
48,000
22/5
100,000
14,000
22/5
100,000
13,800
20/5
100,000
13,500
20/5
120,000
46,500
20/5
100,000
12,000
19/5
10,000,000
7,800
19/5
100,000
82,000
19/5
30,000
22,000
19/5
100,000
13,500
18/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website