Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
200,000
8,000
5/8
200,000
35,000
5/8
100,000
10,000
4/8
10,000
14,000
24/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
200,000
13,500
11:23
100,000
19,800
3:15
50,000
71,000
12/9
20,000
19,000
10/9
50,000
71,000
10/9
50,000
13,000
5/9
20,000
12,500
4/9
100,000
13,200
3/9
100,000
12,600
3/9
20,000
15,000
31/8
100,000
5,000
28/8
20,000
72,000
27/8
10,000
72,000
26/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website