Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
10,000
71,000
19/12
100,000
11,000
16/11
100,000
20,000
16/11
100,000
13,000
15/11
100,000
58,000
15/11
100,000
10,000
15/11
100,000
4,800
23/10
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
2,000,000
73,500
18/12
200,000
15,000
15/12
300,000
5,300
11/12
50,000
25,000
1/12
50,000
25,000
30/11
200,000
75,000
27/11
100,000
14,800
16/11
100,000
24,000
16/11
100,000
14,000
16/11
1,000,000
12,000
16/11
100,000
70,000
16/11
200,000
13,500
11/11
600,000
14,500
6/11
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website