|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
14,700
22/9
100,000
35,500
21/9
15,000
31,000
15/9
100,000
35,500
14/9
15,000
31,000
14/9
300,000
80,000
13/9
300,000
80,000
13/9
40,000,000
22,000
13/9
15,000,000
25,500
13/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
30,000
32,500
10:8
180,000
109,000
23/9
100,000
14,300
23/9
50,000
108,000
23/9
100,000
108,000
23/9
300,000
36,500
23/9
200,000
104,000
23/9
100,000
105,000
22/9
100,000
104,000
22/9
100,000
14,200
22/9
200,000
103,000
22/9
50,000
104,000
22/9
100,000
36,000
21/9
200,000
103,000
21/9
30,000
32,000
21/9
100,000
103,000
21/9
100,000
14,000
21/9
100,000
36,000
21/9
100,000
11,500
21/9
20,000
32,000
21/9
25,000
31,500
20/9
200,000
11,000
20/9
20,000
31,000
19/9
50,000
31,500
19/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website