|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
20,000
24,800
23/5
100,000
11,500
23/5
5,500
11,000
22/5
10,000
19,500
22/5
20,000
11,500
19/5
20,000
13,500
18/5
100,000
11,800
16/5
100,000
11,200
13/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
78,500
8:30
100,000
14,500
8:15
100,000
12,500
23/5
100,000
30,000
23/5
100,000
13,000
23/5
100,000
13,500
23/5
100,000
13,000
23/5
100,000
13,000
23/5
100,000
30,000
23/5
20,000
19,000
21/5
100,000
75,000
21/5
20,000
12,500
21/5
50,000
12,500
19/5
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2015 của ThitruongOTC. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website