Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
5,000
62,500
16/4
20,000
12,300
16/4
10,000
25,800
15/4
12,000
12,400
1/4
15,000
61,900
24/3
120,000
10,000
20/3
120,000
10,000
19/3
100,000
10,500
18/3
120,000
10,000
14/3
50,000
26,000
28/2
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
68,500
19/4
10,000
12,800
16/4
15,000
68,500
16/4
200,000
6,000
16/4
20,000
19,000
15/4
20,000
28,500
15/4
100,000
68,000
14/4
200,000
18,500
14/4
50,000
68,500
14/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website