|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
5,000
26/8
20,000
24,000
26/8
200,000
36,000
25/8
20,000
24,000
24/8
100,000
5,000
24/8
20,000
81,000
23/8
30,000
17,500
23/8
600,000
35,500
18/8
30,000,000
31,500
17/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
25,000
29,000
8:14
200,000
35,500
26/8
50,000
8,000
25/8
200,000
35,500
25/8
200,000
35,500
25/8
25,000
29,000
25/8
20,000
11,000
24/8
300,000
34,800
24/8
50,000
31,000
24/8
100,000
14,500
24/8
300,000
5,000
24/8
500,000
35,000
24/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website