Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
4,800
23/10
200,000
8,000
5/8
200,000
35,000
5/8
100,000
10,000
4/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
14,000
23/10
500,000
5,200
13/10
20,000
20,000
10/10
20,000
20,000
8/10
20,000
71,000
8/10
50,000
12,500
8/10
20,000
13,500
1/10
600,000
13,500
24/9
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website