|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
35,000
12,000
1/5
55,000
12,000
1/5
20,000
23,000
29/4
20,000
18,000
29/4
10,000
79,000
29/4
20,000
18,000
28/4
50,000
82,500
25/4
10,000
79,000
24/4
10,000
18,500
24/4
30,000
17,500
22/4
50,000,000
4,700
22/4
20,000
12,000
21/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
15,000
3/5
100,000
16,000
1/5
100,000
13,000
28/4
50,000,000
12,000
27/4
50,000
15,000
26/4
50,000
22,000
25/4
100,000
15,000
25/4
20,000
10,000
25/4
50,000
87,000
24/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website