|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
76,000
15,000
26/6
10,000,000
4,100,000
24/6
67,500
10,000
16/6
67,500
10,000
15/6
67,500
10,000
15/6
67,500,000
10,000
15/6
50,000
17,800
14/6
20,000
12,500
14/6
10,000
25,000
13/6
10,000
25,000
13/6
1,050,000
22,000
12/6
50,000
20,000
11/6
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
300,000
10,000
26/6
100,000
13,000
26/6
50,000,000
14,000
24/6
15,000
24,000
24/6
30,000
24,000
23/6
20,000
11,000
23/6
100,000
85,000
21/6
100,000
13,800
21/6
200,000
85,000
21/6
100,000
44,500
21/6
20,000
80,500
21/6
50,000
15,200
21/6
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website