|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
5,000
42,500
19:41
50,000
15,000
13:23
20,000
44,000
9/12
200,000
15,000
7/12
50,000
42,000
7/12
10,000
42,000
6/12
10,000
42,000
6/12
15,000
41,000
5/12
1,000
169,000
4/12
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
8,000
42,000
19:48
20,000
43,500
9/12
580,000
16,000
9/12
20,000
41,000
9/12
500,000
15,500
9/12
200,000
36,500
9/12
100,000
15,200
9/12
20,000
40,000
8/12
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website