Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
200,000
8,000
5/8
200,000
35,000
5/8
100,000
10,000
4/8
10,000
14,000
24/7
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
5,000
28/8
20,000
72,000
27/8
10,000
72,000
26/8
100,000
12,600
22/8
200,000
12,500
18/8
100,000
12,000
18/8
500,000
72,500
18/8
20,000
18,500
16/8
20,000
72,000
15/8
30,000
11,000
15/8
50,000
10,700
11/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website