|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
10,000
17,800
3/2
7,000
81,000
3/2
20,000
7,000
28/1
10,000
81,000
28/1
120,000
10,000
25/1
5,100,000
15,000
20/1
40,000
19,000
13/1
50,000
19,500
13/1
30,000
18,200
13/1
20,000
18,500
13/1
50,000
20,000
13/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
20,000
17,500
3/2
200,000
85,500
28/1
20,000
17,000
28/1
20,000
15,000
28/1
50,000
85,000
28/1
50,000
82,000
28/1
10,000
30,000
28/1
200,000
20,000
28/1
200,000
12,000
28/1
300,000
12,000
28/1
20,000
2,000
28/1
500,000
85,000
28/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website