Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
100,000
4,000
21/7
30,000
18,000
14/6
20,000
29,000
14/6
15,000
22,500
21/4
5,000
62,500
16/4
20,000
12,300
16/4
10,000
25,800
15/4
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
13,000
21/7
20,000
19,000
15/7
500,000
70,500
14/7
200,000
70,000
13/7
20,000
12,500
8/7
100,000
69,500
7/7
20,000
69,000
4/7
200,000
18,500
30/6
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website