|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
3,000,000
62,000
30/8
50,000
20,000
17/8
3,000,000
11,000
17/8
5,000
19,500
13/8
5,000,000
8,000
10/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
100,000
21,000
30/8
100,000
79,000
30/8
200,000
21,000
30/8
100,000
12,000
30/8
100,000
22,000
30/8
200,000
79,000
30/8
20,000
19,000
24/8
50,000
19,000
24/8
100,000
20,000
24/8
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website