|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
25,000
50,000
0:16
20,000
20,000
27/2
30,000
50,000
27/2
100,000
20,200
24/2
500,000
25,000
23/2
50,000
16,000
23/2
50,000
11,000
23/2
30,000
50,000
23/2
100,000
20,400
23/2
20,000
50,000
22/2
25,000
50,500
22/2
20,000
51,000
22/2
125,000
50,500
22/2
50,000
51,000
22/2
50,000
50,800
22/2
15,000
20,000
21/2
50,000
50,500
21/2
60,000
50,800
20/2
25,000
51,500
20/2
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
50,000
50,000
27/2
100,000
20,500
24/2
25,000
50,000
21/2
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website