|   Kinh tế-Tài chính  |   Góc kỹ thuật  |   Danh bạ DN  |  
  
 
 
 
Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết Đặt liên kết
 
Chào bán chứng khoán OTC
Tin bán
KL
Giá
T/gian
10,000,000
38,500
19/1
50,000
51,000
19/1
42,000,000
3,900,000
18/1
50,000
31,000
17/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
Chào mua chứng khoán OTC
Tin mua
KL
Giá
T/gian
1,000,000
5,500
18/1
25,000
48,000
18/1
40,000
47,600
17/1
600,000
18,000
16/1
50,000
18,000
16/1
100,000
19,200
16/1
30,000
47,500
16/1
25,000
18,000
15/1
100,000
48,000
14/1
 
     
1- 2- 3- 4- 5- 6-
     
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website