Cty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử Ứng Dụng
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử Ứng Dụng
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 59 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân,
Điện thoại: 5653883, 5653884
Email: adt@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Quốc Đạt
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Congnghedientuungdung
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  258

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử Ứng Dụng
59 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân,
5653883, 5653884 - adt@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn