Cơ Sở Đông Hưng Quạt
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cơ Sở Đông Hưng Quạt
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 51-53 Tống Văn Trân, P. 5, Q. 11,
Điện thoại: 8654127, 8841116
Email: dofan@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Chủ Cơ Sở: Ông Trương Chiêu Đông
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Cosodonghungquat
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  238

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cơ Sở Đông Hưng Quạt
51-53 Tống Văn Trân, P. 5, Q. 11,
8654127, 8841116 - dofan@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn