Cty C.T.V TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty C.T.V TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 110 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11,
Điện thoại: 9624124, 9624125
Email: tathuhuong@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Ngô Thanh Dũng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Ctv
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  255

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty C.T.V TNHH
110 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11,
9624124, 9624125 - tathuhuong@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn