Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
Giới thiệu:
Thời gian thành lập: 1/1/2013 12:00:00 AM
Địa chỉ: 2 Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm
Điện thoại: 9344957,9348352,8269940
Email:
Website:
Qui mô công ty: DOST365
BAN LÃNH ĐẠO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ: 2 Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm
Điện thoại: 04.8252498
Email: admin@thitruongotc.com.vn
 
Hỗ trợ
 
Điện thoại:  04.8252498

 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  67

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
2 Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm
9344957,9348352,8269940 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn