Đại Sứ Quán Pakistan
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Đại Sứ Quán Pakistan
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Tầng 8, Ttâm Thương Mại Daeha
360 Kim Mã, Q. Ba Đình,
Điện thoại: 7716420, 7716421
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Daisuquanpakistan
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  200

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Đại Sứ Quán Pakistan
Tầng 8, Ttâm Thương Mại Daeha
360 Kim Mã, Q. Ba Đình,

7716420, 7716421 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn