Cty Đại Thiên Lộc TNHH Thép
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đại Thiên Lộc TNHH Thép
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
Đường 22, Lô A, H. Dĩ An,
Điện thoại: 732981, 732982, 7329
Email: daithienloc@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Tổng Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Liên
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Daithienlocthep
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  219

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đại Thiên Lộc TNHH Thép
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
Đường 22, Lô A, H. Dĩ An,

732981, 732982, 7329 - daithienloc@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn