Cty Đăng Khoa TNHH Thương Mại & Sản Xuất
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đăng Khoa TNHH Thương Mại & Sản Xuất
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 114/2 Nguyễn Ảnh Thủ , P. Hiệp Thành, Q. 12,
Điện thoại: 7175115, 7175174
Email: dk@dangkhoamarquetry.com
Website: www.dangkhoamarquetry.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trương Ngọc Bích
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Dangkhoathuongmaisanxuat
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  196

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đăng Khoa TNHH Thương Mại & Sản Xuất
114/2 Nguyễn Ảnh Thủ , P. Hiệp Thành, Q. 12,
7175115, 7175174 - dk@dangkhoamarquetry.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn