Cty Đan Nguyên TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đan Nguyên TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 49/7 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại:
Email: cao_nguyen264@yahoo.com
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Cao Bá Đạt
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Dannguyenthietketaomau
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  241

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đan Nguyên TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu
49/7 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh,
- cao_nguyen264@yahoo.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn