Cty Đan Thanh TNHH Thương Mại
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đan Thanh TNHH Thương Mại
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 43D/3 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,
Điện thoại:
Email: dan-thanh@hcm.vnn.vn
Website: www.o-bustar.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Trương Mẫn Thanh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Danthanhthuongmai
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  246

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đan Thanh TNHH Thương Mại
43D/3 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,
- dan-thanh@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn