Cty Dây Đồng Việt Nam CFT
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Dây Đồng Việt Nam CFT
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Đường Số 9, Tp. Biên Hòa,
Điện thoại: 836502, 833500, 8335
Email: saccft@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Hideo Kubota
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Daydongvietnamcft
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  254

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Dây Đồng Việt Nam CFT
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Đường Số 9, Tp. Biên Hòa,

836502, 833500, 8335 - saccft@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn