Cty Đệ Kim Ô Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đệ Kim Ô Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,
Điện thoại:
Email: dekosales@dekovn.com
Website: www.dekovn.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Cao Việt Trung
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Dekimothuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  183

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đệ Kim Ô Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ
82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,
- dekosales@dekovn.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn