Cty Đình Vũ Liên Doanh TNHH Phát Triển
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đình Vũ Liên Doanh TNHH Phát Triển
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp Harbour View
4 Trần Phú, Q. Ngô Quyền,
Điện thoại:
Email: dvdjvc@dvez.com
Website: www.dvez.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Filip Martens
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Dinhvuliendoanhphattrien
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  252

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đình Vũ Liên Doanh TNHH Phát Triển
Tầng 5, Tháp Harbour View
4 Trần Phú, Q. Ngô Quyền,

- dvdjvc@dvez.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn