Cty Đông Minh Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Đông Minh Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 145 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại: 5125443, 5106745
Email: dongminhphat@hcm.fpt.vn
Website: www.canvietnam.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Sạch
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Dongminhphatsanxuatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  230

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Đông Minh Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
145 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh,
5125443, 5106745 - dongminhphat@hcm.fpt.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn