Cty Cổ Phần Đường Bình Định
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Cổ Phần Đường Bình Định
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Km 52 Quốc Lộ 19, X. Tây Giang, H. Tây Sơn,
Điện thoại: 884379, 884375, 8843
Email: bisuco@dng.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Phạm Ngọc Liễn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Duongbinhdinh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  252

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Cổ Phần Đường Bình Định
Km 52 Quốc Lộ 19, X. Tây Giang, H. Tây Sơn,
884379, 884375, 8843 - bisuco@dng.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn