Cty Dương Vĩnh Khang TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Dương Vĩnh Khang TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 257 Lý Thái Tổ, P. 9, Q. 10,
Điện thoại: 8348318, 8348319
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Công Văn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Duongvinhkhangsanxuatthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  238

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Dương Vĩnh Khang TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
257 Lý Thái Tổ, P. 9, Q. 10,
8348318, 8348319 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn