Cty TNHH EI Điện Tử Tin Học
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty TNHH EI Điện Tử Tin Học
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 336A Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng,
Điện thoại: 9741861, 9741362
Email: ei.co@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Hợp Năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Eidientutinhoc
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  197

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty TNHH EI Điện Tử Tin Học
336A Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng,
9741861, 9741362 - ei.co@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn