Cty G.P.K.T TNHH Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty G.P.K.T TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 45 Trần Quang Diệu Nối Dài, P. 13, Q. 3,
Điện thoại: 9317997, 8465546
Email: gpkt@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Đoàn Văn Kiệt
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Gpktthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  198

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty G.P.K.T TNHH Thương Mại Dịch Vụ
45 Trần Quang Diệu Nối Dài, P. 13, Q. 3,
9317997, 8465546 - gpkt@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn