Trường Đại học Thành Tây
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Trường Đại học Thành Tây
Giới thiệu:
Hình thức kinh doanh: Tổ chức ,Khác
Ngành nghề: Nông nghiệp
Thời gian thành lập: 5/21/2013 5:40:00 PM
Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.22127269
Email:
Website: http://www.thanhtay.edu.vn
Qui mô công ty: HT0251
BAN LÃNH ĐẠO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Trường Đại học Thành Tây
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.22127269
Email: admin@thitruongotc.com.vn
 
Hỗ trợ
 
Điện thoại:  04.22127269

 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  91

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Trường Đại học Thành Tây
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
04.22127269 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn