Cty Hải Ân TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Hải Ân TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 7/9 Ấp Bình Đức, X. Bình Hòa, H. Thuận An,
Điện thoại: 758342, 758341
Email: seagift@hcm.vnn.vn
Website: www.seagift.com.vn
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Ngô Hoàng Mai
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Haian
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  323

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Hải Ân TNHH
7/9 Ấp Bình Đức, X. Bình Hòa, H. Thuận An,
758342, 758341 - seagift@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn