Cty Hải Dương Cổ PhânfChế Tạo Bơm
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Hải Dương Cổ PhânfChế Tạo Bơm
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 37 Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương,
Điện thoại: 852314, 852349, 8534
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Thiệu
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Haiduongcophanfchetaobom
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  196

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Hải Dương Cổ PhânfChế Tạo Bơm
37 Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương,
852314, 852349, 8534 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn