Cty Harris Freeman Việt Nam TNHH
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Harris Freeman Việt Nam TNHH
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hố Nai
H. Trảng Bom,
Điện thoại: 967343, 869555
Email: manoj@harrisfreeman.com
Website: www.harrisfreeman.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Manoj H. Kamar
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Harrisfreemanvietnam
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  292

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Harris Freeman Việt Nam TNHH
Khu Công Nghiệp Hố Nai
H. Trảng Bom,

967343, 869555 - manoj@harrisfreeman.com
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn