Cty Hoàng Yến TNHH Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Hoàng Yến TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 337 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh,
Điện thoại: 5160195, 5160194
Email: hoangyensg@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Chí Huấn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Hoangyenthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  224

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Hoàng Yến TNHH Thương Mại Dịch Vụ
337 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh,
5160195, 5160194 - hoangyensg@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn