Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Tp. HCM
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Tp. HCM
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 4 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8273137, 8273885, 82
Email: hcm-yba@hcm.vnn.vn
Website: www.ybahcm.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Chủ Tịch: Ông Võ Quốc Thắng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Hoicacnhadoanhnghieptretphcm
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  237

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Tp. HCM
4 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q. 1,
8273137, 8273885, 82 - hcm-yba@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn