Cty Hồng Kim TNHH Thương Mại Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Hồng Kim TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 134 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,
Điện thoại:
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Nguyễn Kim Tước
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Hongkimthuongmaidichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  216

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Hồng Kim TNHH Thương Mại Dịch Vụ
134 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn