Cty Hưng Đạo Container Cổ Phần-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Hưng Đạo Container Cổ Phần-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 7 Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm,
Điện thoại:
Email: hungdaohanoi@hn.vnn.vn
Website: www.hungdaoco.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Nguyễn Tiến Cường
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Hungdaocontainervpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  223

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Hưng Đạo Container Cổ Phần-Vpđd
7 Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm,
- hungdaohanoi@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn