Cty ICI Việt Nam Liên Doanh Sơn
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty ICI Việt Nam Liên Doanh Sơn
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 1008, Tầng 10, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,
Điện thoại: 8251971, 8221612, 89
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám Đốc: Ông Rakesh Sharma Giám Đốc: Ông Terrence Tang
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Icivietnamliendoanhson
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  166

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty ICI Việt Nam Liên Doanh Sơn
Phòng 1008, Tầng 10, Tòa Nhà Mê Linh Point
2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1,

8251971, 8221612, 89 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn