Cty ICT Group Ltd-Vpđd
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty ICT Group Ltd-Vpđd
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: Phòng 306, Tòa Nhà Sao Bắc
4 Dã Tượng, Q. Hoàn Kiếm,
Điện thoại: 9420378, 9424947, 82
Email: icthn@hn.vnn.vn
Website: www.ictgrouplimited.8m.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Đại Diện: Ông Ricardo Ventura
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Ictgroupltdvpdd
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  211

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty ICT Group Ltd-Vpđd
Phòng 306, Tòa Nhà Sao Bắc
4 Dã Tượng, Q. Hoàn Kiếm,

9420378, 9424947, 82 - icthn@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn