Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu:
Thời gian thành lập: 6/15/2013 4:16:00 AM
Địa chỉ: 167 Pasteur - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email:
Website: http://www.pasteurr-hcm.org.vn
Qui mô công ty: KHPT001
BAN LÃNH ĐẠO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ: 167 Pasteur - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.8200739
Email: Pasteur@pasteur-hcm.org.vn
 
Hỗ trợ
 
Điện thoại:  08.8200739

 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  765

Tổng số sản phẩm:  3

 
 
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
167 Pasteur - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
-
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn