Khách Sạn Camellia
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Khách Sạn Camellia
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 13 Lương Ngọc Quyến, Q. Hoàn Kiếm,
Điện thoại:
Email: camellia@hn.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Đặng Ngọc Vinh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsancamellia
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  252

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Khách Sạn Camellia
13 Lương Ngọc Quyến, Q. Hoàn Kiếm,
- camellia@hn.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn