Khách Sạn Đồng Xanh
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Khách Sạn Đồng Xanh
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 423 Cửa Đại, TX. Hội An,
Điện thoại:
Email: greenfield@dng.vnn.vn
Website: www.hoiangreenfieldhotel.com
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Trần Tuy
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsandongxanh
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  208

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Khách Sạn Đồng Xanh
423 Cửa Đại, TX. Hội An,
- greenfield@dng.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn