Khách Sạn Hàng Châu 2
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Khách Sạn Hàng Châu 2
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Thoại, TX. Châu Đốc,
Điện thoại: 868891, 868892
Email: hangchau2agg@hcm.vnn.vn
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Đào Văn Sơn
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsanhangchau2
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  234

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Khách Sạn Hàng Châu 2
10 Nguyễn Văn Thoại, TX. Châu Đốc,
868891, 868892 - hangchau2agg@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn