Khách Sạn Mỹ Yến
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Khách Sạn Mỹ Yến
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 716-718 Hàm Tử, P. 10, Q. 5,
Điện thoại: 8555084, 8574928
Email:
Website:
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Bà Trần Mỹ Linh
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsanmyyen
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  209

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Khách Sạn Mỹ Yến
716-718 Hàm Tử, P. 10, Q. 5,
8555084, 8574928 -
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn