Cty Khách Sạn Phương Nam TNHH Dịch Vụ
 
Danh mục
 
 
Thời tiết
 

Hà Nội


Đà Nẵng


TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Cty Khách Sạn Phương Nam TNHH Dịch Vụ
Giới thiệu:
Thời gian thành lập:
Địa chỉ: 216 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,
Điện thoại:
Email: southernhotel@hcm.vnn.vn
Website: www.vngold.com/hcm/southern
Qui mô công ty:
BAN LÃNH ĐẠO
Giám Đốc: Ông Lê Xuân Phiến
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người công bố thông tin:  Mr. Khachsanphuongnamdichvu
Phòng ban:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
 
Hỗ trợ
 
 
Tin tức
 
 
Thống kê
 
Số lượt xem:  238

Tổng số sản phẩm:  0

 
 
Cty Khách Sạn Phương Nam TNHH Dịch Vụ
216 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,
- southernhotel@hcm.vnn.vn
Bản quyền của www.ThitruongOTC.com.vn